Pre študentov

 Pomôcky k vypracovaniu zadaní

Klasifikácia zemín

Orientačné hodnoty vlastností zemín

Tabuľkové hodnoty únosnosti zemín

Výpočet súčiniteľov únosnosti

II. medzný stav – sadanie

Prednášky

Rôzne prístupy k riešeniu interakcie plošného základu a podložia – výhody a nevýhody

 

Otázky na štátnicové predmety

SNOU – Stavby na ochranu územia
Štátnicový predmet: Geotechnika
Štátnicový predmet: Inžinierska geológia

 

NKS – Nosné konštrukcie stavieb
Štátnicový predmet: Geomechanika
Štátnicový predmet: Geotechnika
Štátnicový predmet: Aplikovaná inžinierska geológia
Štátnicový predmet: Konštrukcie podzemných stavieb
VSVH – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Štátnicový predmet: Nádrže a vodohospodárske sústavy
Štátnicový predmet: Priehrady
Štátnicový predmet: Zakladanie hydrotechnických stavieb