Ľudia na katedre

PROFESORI

prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
blok C, poschodie 9, dvere 1
tel.: +421 2 59 274 675
e-mail: emilia.bednarova@stuba.sk
turcek
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
blok C, poschodie 9, dvere 3
tel.: +421 2 59 274 665
e-mail: peter.turcek@stuba.sk
DOCENTI

doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
blok C, poschodie 17, dvere 1
tel.: +421 2 59 274 624
e-mail: jana.frankovska@stuba.sk

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
blok C, poschodie 9, dvere 11
tel.: +421 2 59 274 678
e-mail: lubos.hrustinec@stuba.sk

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. – Zástupca vedúceho katedry
blok C, poschodie 17, dvere 6
tel.: +421 2 59 274 277
e-mail: miloslav.kopecky@stuba.sk

doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. – Vedúci katedry
blok C, poschodie 9, dvere 9
tel.: +421 2 59 274 672
e-mail: ivan.slavik@stuba.sk
ODBORNÍ ASISTENTI

Mgr. Martin Brček, PhD.
blok C, poschodie 17, dvere 23
tel.: +421 2 59 274 288
e-mail: martin.brcek@stuba.sk

Ing. Zuzana Galliková, PhD.
blok C, poschodie 9, dvere 22
tel.: +421 2 59 274 278
e-mail: zuzana.gallikova@stuba.sk

Ing. Jana Chabroňová, PhD.
blok C, poschodie 9, dvere 13
tel.: +421 2 59 274 669
e-mail: jana.chabronova@stuba.sk

Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
blok C, poschodie 17, dvere 4b
tel.: +421 2 59 274 298
e-mail: martin.ondrasik@stuba.sk

Ing. Jakub Stacho, PhD.
blok C, poschodie 9, dvere 12
tel.: +421 2 59 274 674
e-mail: jakub.stacho@stuba.sk

Ing. Monika Súľovská, PhD.
blok C, poschodie 17, dvere 3
tel.: +421 2 59 274 281
e-mail: monika.sulovska@stuba.sk
INTERNÍ DOKTORANDI

Ing. Karina Fábryová – Chalupková
blok C, poschodie 9, dvere 10
tel.: +421 2 59 274 679
e-mail: karin.chalupkova@gmail.com

Ing. Jakub Panuška
blok C, poschodie 17, dvere 21
tel.: +421 2 59 274 293
e-mail: kubko.puncoska@gmail.com

Ing. Peter Pollák
blok C, poschodie 17, dvere 5
tel.: +421 2 59 274 283
e-mail: pollak.dubnica@gmail.com

Ing. Juraj Škvarka
blok C, poschodie 17, dvere 22
tel.: +421 2 59 274 440
e-mail: juraj.skvarka@stuba.sk

Ing. Lenka Zlatinská
blok C, poschodie 17, dvere 5
tel.: +421 2 59 274 283
e-mail: l.zlatinska@gmail.com
TECHNICKÍ PRACOVNÍCI

Oľga Řikovská – sekretariát
blok C, poschodie 9, dvere 7
tel.: +421 2 59 274 676
e-mail: olga.rikovska@stuba.sk

Eva Sucháneková – laboratóriá
blok C, poschodie 9, dvere 17
tel.: +421 2 59 274 687
e-mail: eva.suchanekova@stuba.sk
EMERITNÍ PROFESORI

prof. RNDr. František Baliak, PhD.
blok C, poschodie 17, dvere 2
tel.: +421 2 59 274 284
e-mail: frantisek.baliak@stuba.sk

prof. Ing. Jozef Hulla, PhD.
blok C, poschodie 9, dvere 5
tel.: +421 2 59 274 666
e-mail: jozef.hulla@stuba.sk

prof. Ing. František Klepsatel, PhD.
blok C, poschodie 17, dvere 4a
tel.: +421 2 59 274 671
e-mail: frantisek.klepsatel@stuba.sk