Galéria záverečných prác študentov

Bakalárske práce


uhliarova-tmbPosúdenie stability svahu hlavnej hrádze hornej nádrže
na plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárni (PVE Ipeľ)

Bc. Eva Uhliarová (2014), študijný odbor B-VSVH

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


smado-tmbStanovenie pevnosti hornín metódou PLT
(Point load test)

Bc. Filip Smädo (2013), študijný odbor B-IKDS

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


cerven-tmbBezpečnsoť Banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných poznatkov
Bc. Michal Červeň (2012), študijný odbor B-VSVH

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


diplomové práce


jancova-tmbNávrh primárneho ostenia v tuneli Čebrať
Ing. Blažena Jančová (2015), študijný odbor I-IKD

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE

 


skvarka-tmbVplyv prevádzky MVE Tekov na hladinový režim podzemných vôd.
Ing. Juraj Škvarka (2015), študijný odbor I-VSVH

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


kostovsky-tmbNávrh a posúdenie cestného násypu na úseku R2
Zvolen – Kriváň

Ing. Peter Kostovský (2015), študijný odbor I-IKD

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


koncal-tmbStarnutie priehrady malej vodnej nádrže.
Návrh opatrení pre predĺženie jej životnosti.
Ing. Peter Končal (2015), študijný odbor I-VSVH

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


cerven-dipl-tmbPiargsky vodohospodársky systém kedysi a dnes.
Ing. Michal Červeň (2014), študijný odbor I-VSVH

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE

 


chalupkova-tmbGeotechnické posúdenie založenia objektov Eurovea – vybrané problémy
Ing. Karina Fábryová-Chalupková (2014), študijný odbor I-IKD

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


panuska-tmbLaboratórny výskum vybraných geotechnických parametrov zemín
Ing. Jakub Panuška (2014), študijný odbor I-NKS

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


pollak-tmbGeotechnické posúdenie staticky náročného výškového objektu v Bratislave
Ing. Peter Pollák (2013), študijný odbor I-NKS

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE


zlatinska-tmbRovinné odkalisko vápenných kalov – alternatívny
spôsob navýšenia

Ing. Lenka Zlatinská (2013), študijný odbor I-SNOU

POSTER ZÁVEREČNEJ PRÁCE