Aktuality


Aktuálne otázky k štátnym záverečným skúškam

Aktuálny zoznam otázok k záverečným skúškam sa nachádza v sekcii Pre študentov.


Autoreferáty dizertačných prác

Autoreferát dizertačnej práce „Posúdenie filtračnej stability ochranných hrádzí Ondavy“ od Ing. Petra Mackovjaka, končiaceho na Katedre geotechniky v doktorandskom študijnom programe Vodohospodárske inžinierstvo, nájdete tu.


Aktuálna informácia – Konferencia Inžinierska geológia 2020

Súčasná epidemická situácia núti presunúť konferenciu INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020, ktorá sa mala uskutočniť v termíne 18. – 19. júna 2020 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, na časy, keď to bude bezpečnejšie a keď sa jej budú môcť bez problémov zúčastniť aj zahraniční účastníci. Reálny termín je predpokladaný o 2 roky.

Aby nebolo opomenuté významné 30. výročie vzniku SAIG a ČAIG, ktoré pripadá na rok 2020, a aby bol využitý potenciál nových poznatkov v odboroch inžinierska geológia a geotechnika z príspevkov, ktoré už boli prihlásené a vyhotovené, plánuje sa pripraviť v pôvodnom termíne (18. 6. 2020) jednodňová videokonferenciu. K dispozícii bude elektronicky zborník, zostavený zo všetkých zaslaných príspevkov.

Termín na vypracovanie konferenčných príspevkov je predĺžený do 22. mája 2020. Formulár na ich vypracovanie nájdete na webovej stránke SAIG www.saig.sk. Tým, ktorí už zaplatili vložné, bude vrátené späť na účet.

Informuje Výbor SAIG, Organizačný výbor konferencie


Konferencia Inžinierska geológia 2020 

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Československej asociácie inžinierskych geológov sa bude konať konferencia INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 v dňoch 18. a 19. 06.  2020 vo Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso, hotel SOREA TRIGAN.

Bližšie informácie na stránke:
http://saig.sk/inzinierska-geologia-2020-1-cirkular/


Exkurzia Spiš 2016

V termíne 12.09. – 14.09. 2016 organizovala Katedra geotechniky v spolupráci s ARCADIS Geotechnika a.s. exkurziu SPIŠ 2016.

Fotogaléria z exkurzie:

Exkurzia Spiš 2016

Geotechnická exkurzia na Spiši